RESEARCH UNITS : The Netherlands

Universiteit Utrecht Research Unit Historische Geografie

University of Groningen Research Unit Rural History Group

Wageningen Universiteit Research Unit Agrarische Geschiedenis

Universiteit Utrecht

Researchers

Van Bavel, Bas, hoogleraar economische en sociale geschiedenis van de Middeleeuwen
Renes hans, docent, onderzoeker historische geografie
Dijkman Jessica, onderzoeker economische en sociale geschiedenis
Curtis Daniel, promovenda economische en sociale geschiedenis

Contact

Universiteit Utrecht
Drift 10
3512 BS Utrecht Nederland
Tel: +31302536410
Fax: +031302253639
URL: www.uu.nl/faculty/geosciences/NL

Research interests

De onderzoekseenheid heeft vooral expertise op het terrein van de pre-industriële samenlevingen. Enerzijds staat centraal de inrichting van de rurale samenleving met de nadruk op de verdeling van de bestaansmiddelen en het bijhorend institutionele raamwerk zoals de inrichting van de eigendom en de pacht, maar ook de inrichting van machtsstructuren. Anderzijds houdt de onderzoekseenheid zich bezig met het effect hiervan op het gebruik van de het land en de fysieke inrichting van het platteland, blijkend uit verkaveling, nederzettingsstructuur, en de aard van de landbouw. De specifieke inbreng van de onderzoekseenheid uit zich in de interactie tussen de twee velden.
- Nederzetting- en ontginningsgeschiedenis van de Nederlanden
- Opkomst en inrichting van de pacht
- Inrichting van rurale marktsystemen
- Verdeling van bezit en macht op het platteland

University of Groningen

Researchers

Prof dr. Ir. Theo Spek, bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis
Dr. Erwin Karel, coördinator Nederlands-Agronomisch Historisch Instituut
Dr. Vincent Tassenaar, universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis

Contact

Rijksuniversiteit Groningen, Fac. Letteren, Rural History Group
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26
9712 EK Groningen, Nederland
Tel +3150-3637252
Fax + 3150-3637253
URL: www.rug.nl/

Research interests

Leden van de onderzoeksgroep werkten mee als redacteuren en auteurs aan “ Rural Economy and Society in Western Europe” ( het ‘major’ project van de voorgaande aanvraagronde dat in deze ronde wordt afgewerkt.
Leden van de onderzoeksgroep zullen participeren in het nieuwe ‘ major’ project en zich ondermeer richten op de verhouding tussen plattelandsgeschiedenis en de ontwikkeling van de groene ruimte en de milieuaspecten daarvan, de ontwikkeling van het rurale landschap inzonderheid de ‘openfields’, de relatie tussen sociale ongelijkheid, agro-systemen en beschikbaarheid van hulpbronnen.
- Ontwikkeling va het landschap in Nederland
- Ontwikkeling van de sociale structuren en de bevolking op het platteland sinds de middeleeuwen.
- Geografische verschillen in de ontwikkeling van de levensstandaard vanaf de achttiende eeuw.
- De ecologische ontwikkeling van de Groene Ruimte in Nederland: gedachtegoed, beleid, praktijk.

Wageningen Universiteit

Researchers

Dr. J. Bieleman, Universitair hoofddocent
Dr. M. van der Burg, Universitair docent
Dr. Anton Schuurman, universitair hoofddocent
Prof. P. Kooij, emeritus gewoon hoogleraar

Contact

Wageningen Universiteit
Afdeling Agrarische Geschiedenis
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
Telefoon +31317482096
Fax 0317-484037
URL: http://www.rhi.wur.nl/

Research interests

-Consumptie en materiële plattelandscultuur,
-Modernisering op het platteland,
-De inrichting van de Groene Ruimte;
-Agrarische innovatie; Stad en platteland;
-Milieugeschiedenis;
-Gender

 
CORN Comparative Rural History of The North Sea Area